RSS

Tag Archives: Kiswahili paper 1

2010-KCSE-TRIAL-KISWAHILI-P1-001

KIS-OP1-001

102/1

KISWAHILI

Karatasi ya 1

(Insha)

Julai/Agosti 2010

MUDA: 1 ¾

Hati Ya Kuhitimu Elimu ya Secondari Kenya

Kidato cha Tatu

Kiswahili

Karatasi 1

Muda: 1 ¾

MAAGIZO

1. Andika insha mbili

2. Insha ya kwanza ni ya lazima

3. Kisha chagua insha moja nyingine kutoka hizo NNE zilizobakia.

4. Kila insha isipungue maneno mia nne (400)

5. Kila insha ina alama 20.

1.

Wewe ni afisa wa kilimo wilayani. Andika shajara ya wiki moja.

2. Eleza jinsi serikali inavyoweza kutumia misaada ya kifedha kutoka nchi za ng’ambo.

3. Fimbo ya mbali haiui nyoka. Thibitisha ukweli wa methali hii.

4. Usawa wa kijinsia ni jambo lisilowezekana. Jadiri

5. Walipokaribia nyumbani, kwa ghafla alipigwa pigo kubwa kwenye kisogo. Alipogeuka alimwona yule mtu aliyejitolea kumpeleka nyumbani akijificha kitu kama rungu————-. Endeleza kisa hiki.

Advertisements
 
Leave a comment

Posted by on September 9, 2010 in Kiswahili, Paper 1

 

Tags:

 
%d bloggers like this: